Prisliste

Tjenester Pris
Årlig gebyr for tjenester uten VPS 575,-
Årlig gebyr for tjenester med VPS 875,-
Årlig gebyr kun VPS 300,-

Øvrige tjenester  Pris
Tegning fondsandeler Gratis*
Kurtasje ved innløsning av andeler i fond Gratis*
Tegning fondsandeler via ASK Gratis*
Kurtasje ved innløsning fondsandeler i ASK Gratis*
Overførsel verdipapir i ASK til annen tilbyder 250,- pr. verdipapir, maks 1000,- pr. mottaker
Oppgjør manuell transaksjon (OTC) 250,-
Overførsel verdipapir ut av depotkonto/VPS 250,- pr. verdipapir, maks 1000,- pr. mottaker
Fusjoner, fisjoner og overføringer mellom forskjellige  juridiske enheter 250,- pr. verdipapir, maks 1000,- pr. mottaker
Avslutning av Depotkonto(inkl. VPS) Inkludert
Endring av faste kontoopplysninger Inkludert
Uthenting av historisk informasjon for ikke-betalende direkte kunder 250,- pr. rapport 
Håndtering arv og gaver 250,- pr. verdipapir, maks 1000,- pr. mottaker
Registrering av frivillig pant 250,- pr. beholdning
Frigivelse av pant 250,- pr. beholdning
Valutaveksling 0,25% av vekslingsbeløpet
Trac Services mottar distribusjonsgodtgjørelse for å distribuere fondsandeler for forvaltningsselskaper. Fondslisten viser alle forvaltningsavgifter og hvor mye som tilfaller Trac Services ved handel i fond. Returprovisjon oversikt – Trac Services AS

 

*Noen fond kan ha kostnader ved kjøp og salg. Viser til fondets KIID-dokumentasjon.

Årlig avgift blir belastet din portefølje dersom din kontantsaldo tillater det. Alternativt vil du få tilsendt faktura. Kunder som har registret sin e-postadresse, vil motta faktura per e-post. Ønsker du å registrere e-postadressen din kan du sende en mail til kundesenter@tracs.no, med informasjon om din e-postadresse.

(Gebyr ved faktura pr. post kr. 50,-)

Alle priser er gjeldende fra 01. januar 2019.