Skip to main content

Du har penger på din klientkonto hos Trac Services (Tracs)

Dette kan du kontrollere ved å ta frem en beholdningsrapport. Den finner du ved å logge inn med Bank ID på vår hjemmeside www.tracservices.no.

Årlig avgift 2020

Vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på at din konto hos oss kun består av kontante midler. Dersom du ikke har planer om å reinvestere i fond kan det være naturlig å overføre kontantene til privat bankkonto og eventuelt oppnå bedre rente enn den Tracs kan tilby deg. Rente på klientkonto per november 2019 er 0,83 prosent. Ønsker du å reinvestere beløpet i fond finner du vår fondsliste her: Returprovisjon-oversikt-Trac-Services-Q4-2018-oppdatert-10.10.2019.pdf

Ved manglende samtykke vil vi i henhold til verdipapirhandelloven være forpliktet til å oppbevare personopplysningene og annen relevant dokumentasjon i minst fem år etter kundeforholdets avslutning. Etter femårsperioden er utløpt, vil foretaket slette samtlige opplysninger med mindre offentlig myndighet, med hjemmel i verdipapirhandelloven eller annen relevant lovgivning, krever annet. Personopplysningene og annen relevant dokumentasjon vil ikke bli benyttet av foretaket i lagringsperioden.

Dersom din beholdning overstiger kr 1 000,- vil du til neste år bli belastet et gebyr på kr 575,-.

Dersom du ønsker å unngå kontogebyr for 2020, må vi motta en henvendelse med gyldig dokumentasjon innen 13.12.2019. Har du spørsmål vedrørende dette, kontakt oss på e-post kundesenter@tracs.no eller på telefon 21 49 90 70.

Ønsker du å gjennomføre et uttak fra klientkonto?

Tracs vil selvfølgelig bestå ved slik overførsel uten kostnader for deg. Kontakt kundesenter på e-post: kundesenter@tracs.no å informer om kontonummer beløpet skal overføres til. Vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på at alle kontonummer vil bli kontrollert med banken og at det derfor er viktig at opplyst kontonummer står registrert i ditt navn.

Tracs krever også at det foreligger bekreftet kopi av din legitimasjon ved uttak. Dersom dette ikke foreligger vil vi kontakte deg før utbetalingen gjennomføres.