Skip to main content

Ofte stilte spørsmål

UTTAK KLIENTKONTO/ANNET

SKATT

VPS / AKSJESERVICE

OVERFØRING AV VERDIPAPIRER

FAKTURA

INFORMASJON OM DIN INVESTERING

DØDSBO

KJØP OG SALG AV VERDIPAPIRER

RETNINGSLINJER OG BETINGELSER

AKSJESPAREKONTO

FONDSFOKUSLISTE

ANNET

Jeg har fått et tilbud fra en annen aktør, hva bør jeg gjøre?

Vi er gjort kjent med at aksjonærer i selskapene er blitt kontaktet, både per post og telefon, av aktører som ønsker å kjøpe aksjene til en pris betydelig under beregnet VEK per aksje. Aksjonærer i selskapene må på selvstendig grunnlag ta stilling til slike fremsatte tilbud, og vurdere disse opp mot selskapet planer om avvikling.

Jeg har ikke Bank-ID, hva gjør jeg?

Dersom du ikke har Bank-ID, ber vi deg kontakte din bank for å opprette dette. Trac Services tilbyr ikke en annen påloggingsmetode, da innlogging via Bank-ID oppleves som den mest sikre.

Dersom du ikke har Bank-ID, vil du ikke ha mulighet til å logge deg inn på «min side». Kontakt da vårt kundesenter for å få tilsendt skatterapport og beholdningsrapport.

Hvordan avslutte min forsikring gjennom Utmost Pan?

Ved ønske om avslutning av forsikringen ber vi deg kontakte oss per epost med følgende informasjon:

Emne: Avslutning av Utmost Pan

 • Navn
 • Postadresse
 • Jeg ønsker å få tilsendt nødvendige dokumenter.

MELDING OM FORESLÅTT OVERFØRING AV LIVSFORSIKRINGSVIRKSOMHET

Uttak klientkonto

Hvordan registrerer jeg et uttak?

Logg inn på Mine Sider med Bank-ID. Velg flik som heter Uttak og registrer ditt kontonummer. Dette må du gjøre hver gang du ønsker å gjennomføre et uttak fra din klientkonto.

Etter  registrert anmodning om utbetaling, tar det normalt 1-3 bankdager før beløpet er tilgjengelig på din bankkonto.

 

Ikke Bank-ID? 

Dersom du ikke har Bank-ID, kan du sende en kryptert e-post til kundesenter@tracs.no med informasjon om  navn, adresse og kontonummer pengene ønskes utbetalt.

Er det annen informasjon vi behøver kommer vi tilbake til deg. Dersom all informasjon foreligger registrerer vi utbetalingen fortløpende til opplyst konto, og pengene vil bli utbetalt i løpet av 1-2 virkedager.

SKATT

Hvor finner jeg nødvendig informasjon i forbindelse med skatterapportering/selvangivelsen?

 • Skatterapport fra Trac Services AS finnes på «min side» under «mine skatterapporter».
 • Årsoppgave fra VPS er tilgjengelig ved innlogging på vps.no.
 • Årsoppgave fra Aksjeservice: Ta kontakt direkte med Aksjeservice
 • Aksjeoppgaven finnes på altinn.no
 • Skatterapport fra Augura sendes ut per post.

I utgangspunktet vil alle transaksjoner/utbetalinger etc. være ferdig utfylt i din selvangivelse.

Unntaket er dersom du har investert i kupongbevis eller har polise-forsikring gjennom Augura.

Trac Services AS tilbyr ikke skatterådgivning. Ved behov for rådgivning ber vi deg kontakte en skatterådgiver.

Alle kunder er selv ansvarlig for å sjekke at det som står oppført i selvangivelsen er riktig.

VPS og AKSJESERVICE

Hva er en VPS-konto?

Når du kjøper VPS-registrerte verdipapirer, må du ha en VPS-konto hvor disse kan oppbevares. Kontoen opprettes hos en kontofører, som oftest en bank, megler eller fondsforvalter. Du kan gjerne ha flere konti hos VPS, og gjennom VPS Investortjenester får du oversikt over dine VPS-konti på tvers av kontoførerne.

Hvordan endre bankkonto knyttet opp mot VPS eller Aksjeservice?

For å endre eller legge til kontonummer for utbetalinger må dette meldes til din kontofører:

Kontofører Trac Services AS: kundesenter@tracs.no

Kontofører Aksjeservice AS:  aksjeservice@aksjeservice.no

Andre kontoførere: Ta direkte kontakt med din kontofører.

Følgende investeringsselskap er registrert hos Aksjeservice:

 • US Opportunities AS
 • US Recovery AS
 • London Opportunities AS
 • Global Private Equity 1 AS
 • Global Private Equity 2 AS
 • Nordic Secondary AS
 • Nordic Secondary 2 AS
 • Fornybar Energi AS
 • Etatbygg Holding 3 AS
 • Deliveien 4 Holding AS

Hvem er Aksjeservice?

Aksjeservice tilbyr oppbevaring av verdipapirer, på samme måte som VPS.
Aksjeservice oppbevarer blant annet følgende verdipapirer:

 • US Opportunities AS
 • US Recovery AS
 • London Opportunities AS
 • Global Private Equity 1 AS
 • Global Private Equity 2 AS
 • Nordic Secondary AS
 • Nordic Secondary 2 AS
 • Fornybar Energi AS
 • Etatbygg Holding 3 AS
 • Deliveien 4 Holding AS

KJØP OG SALG AV VERDIPAPIRER

Hvordan selge fond?

Send en epost til kundesenter@tracs.no med følgende informasjon:

Emne: Salg fond

 • Fullt navn
 • Adresse
 • Hvilke(t) fond som ønskes solgt

Vi vil komme tilbake til deg med nødvendige dokumenter som må utfylles for å kunne gjennomføre transaksjonen.

Tegning og innløsning av andeler
Tegninger og innløsning av andeler skjer til ukjent kurs. Andeler kan tegnes i verdipapirfondet hver virkedag. For at tegningsordre skal få handelsdagens kurs, må tegningene være mottatt av Trac Services AS senest kl 08:15 dagen før handelsdagen. Innløsningsordre som Trac Services AS mottar før kl 09:00 vil få handelsdagens kurs. Frister for tegning og innløsning kan endres, og den til enhver tid informasjon om dette på www.tracservices.no vil være gjeldende.Det gjøres oppmerksom på at det er tidspunkt for korrekt innbetaling/trekk av konto som er styrende for hvilken kurs tegning har rett på. Ved manglende dekning på bankkonto for trekk eller fraværende innbetaling på fristen nevnt ovenfor, vil tegning gjennomføres ved neste handelsdag.

Hvordan kjøpe fond?

Fond kan kjøpes ved å fylle ut tegningsblankett som du finner her:

Tegningsblankett Privat

Tegningsblankett Bedrift

Ønsker du blankett tilsendt per post, kontakt oss på kundesenter@tracs.no

 1. Fyll ut blankett for tegning
  Fyll inn kontaktinformasjon, bankkonto og fond du ønsker å tegne i, samt beløpet. Ønsker du å opprette en aksjesparekonto, må du huske å huke av for dette.
  (Redigerbar PDF-fil åpnes i Adobe Acrobat).  Har du problemer med å fylle ut blanketten digitalt kan du enten skrive den ut selv eller få den tilsendt.
 2. Les blanketten og tilhørende dokumenter
  Det er viktig å sette seg inn i informasjonen som står på blanketten, samt lese dokumentene som tilhører ønsket fond. Fondsfokusliste med tilhørende KIID og informasjon om returprovisjon finner du her 
 3. Signer blanketten
  Ved å signere blanketten bekrefter du å ha lest og satt deg inn i informasjon på blanketten samt informasjon knyttet til det enkelte fond.
 4. Kopi av gyldig legitimasjon skal legges ved tegningsblanketten
 5. Vi oppfordrer deg å sende teningsblanketten per post grunnet personvernhensyn

Tegning av andeler skjer til ukjent kurs. Andeler kan tegnes i verdipapirfondet hver virkedag. For at tegningsordre skal få handelsdagens kurs, må tegningene være mottatt av Trac Services AS senest kl 08:15 dagen før handelsdagen.
Frister for tegning og innløsning kan endres, og den til enhver tid informasjon om dette på www.tracservices.no vil være gjeldende.

Hvordan selger jeg unoterte aksjer?

Trac Services AS tilbyr ikke annenhåndsomsetning av unoterte aksjer.
På Obligo (forvalter) sin hjemmeside kan du finne en oversikt over ulike tilbydere av dette.

 Vi gjør oppmerksom på at Obligo ikke yter investeringstjenester (megling eller annenhåndsomsetning). https://obligogroup.com/reports

OVERFØRING AV VERDIPAPIRER

Hvordan går jeg frem for å flytte/overføre verdipapirer til en ny VPS-konto?

For å flytte din nåværende beholdning hos Trac Services til en ny aktør ber vi deg ta kontakt med den bank/institutt du vil flytte til, og be de sende oss en generell flyttefullmakt.

Flyttefullmakten kan sendes til: kundesenter@tracs.no eller til:

Trac Services AS
Postboks 120
4001 Stavanger

Hvordan går jeg frem for å flytte aksjefond?

For å flytte din nåværende beholdning hos Trac Services til en ny aktør ber vi deg ta kontakt med den bank/institutt du vil flytte til, og be de sende oss en generell flyttefullmakt.

NB: Da aksjefond, investert via Trac Services AS, står på nominee kan det være vanskelig å få flyttet andeler.

Flyttefullmakten kan sendes til: kundesenter@tracs.no eller til:

Trac Services AS
Postboks 120
4001 Stavanger

INFORMASJON OM DIN INVESTERING/BEHOLDNING

Hvor kan jeg finne en beholdningsoversikt?

Din beholdningsoversikt finnes på innlogget område. Trykk på “logg inn” øverst til høyre på nettsiden. Velg deretter “beholdningsrapport”.

Hvor kan jeg finne informasjon om mine investeringer i unoterte aksjer?

https://www.obligoim.com/reports/ finnes blant annet kvartalsrapporter, aksjonærbrev og årsoppgaver for selskapene. All ny informasjon om dine investeringer vil bli gjort tilgjengelig på denne siden.

Trac Services er ikke forvalter, og vi har derfor ikke mulighet til å besvare spørsmål som angår forvaltningen.

Har du ytterligere spørsmål ber vi deg kontakte Obligo Investment management: ir@obligoim.com

Hvem er Obligo?

Obligo er en internasjonal forvalter, med hovedfokus på investeringer og forvaltning av eiendom i Norden. Obligo er forvalter av de strukturene som flere av Trac Services AS sine kunder i dag har investert i.

Ønsker du kvartalsrapporter/årsrapporter og aksjonærbrev for dine investeringer kan du finne denne informasjonen på https://www.obligoim.com/reports/

Trac Services AS er ikke forvalter, og vi har derfor ikke mulighet til å besvare spørsmål som angår forvaltningen. Har du ytterligere spørsmål ber vi deg kontakte Obligo ir@obligoim.com

Hvordan finner jeg informasjon om mine aksjefond?

Du kan følge utviklingen i ditt fond ved å gå inn på www.morningstar.no, og søke opp det aktuelle fondet.

RETNINGSLINJER OG BETINGELSER

GDPR - Regler for bedre beskyttelse av dine personopplysninger

Sommeren 2018 fikk Norge nye personvernregler. Tidligere regelverk erstattes med EU`s personvernforordning (GDPR) i ny norsk personopplysningslov.

Trac Services AS tar ditt personvern på alvor. Vi ønsker derfor å informere deg om hvilke nye regler som blir gjeldende for hvordan vi behandler dine personopplysninger.  Loven vil gi deg som kunde et sterkere vern, og en bedre kontroll med egne personopplysninger.

Trac Services AS sitt formål med behandling av personopplysninger er å kunne yte investeringstjenester i henhold til verdipapirhandelloven, oppfylle opplysningsplikt, samt kunne kontakte deg som kunde for å informere om relevante tjenester og investeringsmuligheter i fremtiden.

Den nye loven inneholder regler om behandling av personopplysninger. Den angir hvilke rettigheter du har i forhold til informasjon, innsyn i lagrede opplysninger om deg, retting av slike opplysninger som er feilaktige, og i visse tilfeller retten til sletting av slike opplysninger.

For mer informasjon se foretakets personvernerklæring her.

MIFID 2 - Bedre investorbeskyttelse for deg som kunde

MiFID II er et nytt EU-direktiv og forordning som regulerer markedet for finansielle instrumenter.

Formålet med det nye regelsettet er:

 • Å styrke din investorbeskyttelse som kunde i Trac Services AS,
 • Redusere risikoer
 • Øke effektiviteten i finansmarkedene.

Reglene representerer en revisjon og utvidelse av MiFID, som ble gjort gjeldende i 2007. I Norge er det det gjennomført gjennom to forskrifter fra Finanstilsynet, som er utformet tilsvarende MiFID II og MiFIR.

mifid ii

DØDSBO

Hvordan går jeg frem ved håndtering av dødsbo?

Når en avdød har aksjer eller fondsandeler, kan arvingene enten velge å overta eller løse inn disse.

I første omgang behøver vi å få tilsendt følgende dokumenter:

 • Uskifteattest/skifteattest som er attestert rett kopi
 • Kopi av gyldig legitimasjon på alle arvinger som er attestert rett kopi
 • Eventuelle fullmakter

 

Dette kan enten sendes per post til Trac Services AS, Postboks 120, 4001 Stavanger eller per e-post kundesenter@tracs.no

 

Så snart vi har mottatt den nødvendige dokumentasjonen vil vi ta kontakt. Har avdøde aksjer eller andre verdipapirer hos oss, vil disse normalt bli stående inntil vi får beskjed fra fullmektig/enearving, eller eventuelle arvinger, om hva vi skal gjøre med midlene.

FAKTURA

Jeg har mottatt faktura på et årsgebyr. Hva er dette?

Det er fra 2016 innført et årsgebyr for å ha et kundeforhold til Trac Services AS.

Gjeldende årsgebyr for 2020: http://www.tracservices.no/prisliste/

Jeg har mottatt faktura i forbindelse med flytt av aksjer/verdipapirer i VPS. Hva er dette?

Du har mottatt en faktura i forbindelse med flytt av aksjer i VPS, da du enten har solgt aksjer via en annen aktør, eller at du har ønsket å flytte dine aksjer til en ny VPS-konto. For priser vedrørende flytt av aksjer vennligst se prislisten.

AKSJESPAREKONTO

Aksjesparekonto

Trac Services AS tilbyr nå aksjesparekonto til deg som er kunde hos oss

Aksjesparekonto
Du som er personlig skatteyter kan nå etablere en aksjesparekonto for dine aksjefondsandeler som står på depot hos Trac Services AS.

Hva er aksjesparekonto
Aksjesparekonto er en verdipapirkonto som har til formål at kontohaver skal kunne få skattemessige fordeler i forbindelse med investeringer. Aksjefond tilknyttet aksjesparekonto hos Trac Services AS kan realiseres til kontantinnskudd uten at eventuell gevinst eller tap skattlegges eller fradragsføres, forutsatt at midlene ikke tas ut. Kontantinnskudd kan enten reinvesteres i verdipapirer som kan inngå i aksjesparekonto, bli stående på innskuddskontoen, eller tas ut av aksjesparekontoen. Uttak fra aksjesparekonto ut over tilbakebetaling av innskudd på kontoen regnes som skattepliktig inntekt.

Hvilke verdipapirer kan du overføre til aksjesparekonto
Aksjesparekonto hos Trac Services AS kan inneholde kontantinnskudd og/eller verdipapirfond hjemmehørende i land innenfor EØS med aksjeandel høyere enn 80 prosent.

Legg merke til at kontantinnskudd på en aksjesparekonto ikke opptjener renter.

Fullstendig liste over verdipapirfond som kan overføres og handles i Aksjesparekonto hos oss finner du her: Fondsutvalg ASK
Vi gjør oppmerksom på at det mottas distribusjonsgodtgjørelse for å distribuere fondsandeler for forvaltningsselskaper. Fondslisten viser alle forvaltningsavgifter og hvor mye som tilfaller Trac Services ved handel i fond.

Hvilke verdipapirer kan du ikke ha på en Aksjesparekonto
Du kan ikke ha rentefond eller aksjefond med lavere aksjeandel enn 80% på Aksjesparekonto.

Overgangsregler
Fristen for å flytte aksjefond skattefritt er til og med inntekståret 2019.

Ta kontakt med vårt kundesenter dersom du har spørsmål eller ønsker å overføre aksjefond til en aksjesparekonto.

Vilkår aksjesparekonto

FONDSFOKUSLISTE

Fondsfokusliste

Fond ISIN-kode KIID Årlig forvaltnings-kostnad i % Løpende kostn. (TER) %1 Distribusjons-godtgjørelse %2 Suksess-honorar3 Morningstar rating
Norske fond
Alfred Berg Gambak A NO0010105489  Last ned her 2,00 2,13 0,95 Nei *****
Arctic Norwegian Equities Class A IE00B449S282  Last ned her 1,75 1,85 0,96 Nei ***
Holberg Norge A NO0010073224  Last ned her 1,50 1,50 0,75 Nei ****
Storebrand Vekst A NO0008000841  Last ned her 1,50 2,01 0,50 Nei *****
Forte Norge NO0010601271  Last ned her 2,00 2,00 1,00 Nei *****
Nordiske fond
Delphi Nordic A NO0010039670  Last ned her 2,00 2,07 1,00 Nei ***
Holberg Norden A NO0010072945  Last ned her 1,50 1,50 0,75 Nei **
Odin Norden C NO0008000155  Last ned her 1,50 1,50 0,75 Nei ***
Globale fond / Globale vekstmarkeder
Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Equity Fund A Acc USD LU0132412106  Last ned her 1,75 2,04 0,88 Nei ***
Aberdeen Standard SICAV I – World Smaller Companies Fund A Acc USD LU0728928796  Last ned her 1,50 1,76 0,75 Nei *****
Odin Global C NO0010028988  Last ned her 1,50 1,50 0,75 Nei ****
Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund A LU0119620416  Last ned her 1,40 1,64 0,70 Nei ****
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund Class A Acc LU1096671612  Last ned her 1,60 1,80 0,80 Nei ***
Storebrand Global Multifactor A NO0010346422  Last ned her 0,75 0,75 0,15 Nei ***
Kombinasjonsfond
Alfred Berg Kombi C NO0010105505  Last ned her 1,50 1,07 0,45 Nei ***
Delphi Kombinasjon A NO0010039696  Last ned her 1,00 1,30 0,30 Nei ****
Storebrand Fremtid 50 A NO0010894801  Last ned her 0,95 0,80 0,24 Nei ****
Rentefond
Arctic High Return Class A IE00B3VBZH49  Last ned her 0,50 0,64 0,28 Ja ****
Holberg Likviditet A NO0010072937  Last ned her 0,25 0,25 0,13 Nei
Holberg Kreditt A NO0010630866  Last ned her 0,80 0,80 0,40 Nei *
Temafond
AB SICAV I – International Health Care Portfolio A LU0058720904  Last ned her 1,76 2,01 0,75 Nei *****
BlackRock Global Funds – Sustainable Energy Fund Class A2 USD LU0124384867  Last ned her 1,65 2,07 0,66 Nei ****
BlackRock Global Funds – World Technology Fund Class A2 USD LU0056508442  Last ned her 1,50 1,82 0,60 Nei *****
DNB Miljøinvest A NO0010102890  Last ned her 1,20 1,70 0,12 Nei ***
DNB Fund Technology retail A (EUR) LU0302296495  Last ned her 1,50 1,60 0,75 Ja ****
JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund A Acc – USD LU0432979614  Last ned her 1,50 1,71 0,75 Nei ****
JPMorgan Funds – US Technology Fund A Acc – USD LU0210536867  Last ned her 1,50 1,74 0,75 Nei *****