Skip to main content

Velkommen til Trac Services AS

Trac Services AS er et selskap som leverer handels-, rapporterings- og oppbevaringstjenester for finansielle instrumenter (depottjenester) til kunder og klienter i det nordiske finansmarkedet.

Trac Services AS har konsesjon fra Finanstilsynet, erfarne medarbeidere og investert i moderne systemløsninger for administrering av investeringskontoer.

Trac Services AS tilbyr følgende tjenester:

  • Oppbevaring av verdipapirer (depot)
  • Oppgjør av verdipapirtransaksjoner
  • Rapportering av din portefølje på web
  • Skatterapportering
  • VPS kontoføring
  • Endringer i eksisterende investeringer

Det beregnes en årsavgift for de tjenestene som benyttes.  Øvrige tjenester blir fakturert etter gjennomført transaksjon. Vennligst se gjeldende prisliste for tjenester, og øvrige tjenester.
 

For ytterligere informasjon, kontakt vårt kundesenter på:
kundesenter@tracs.no
Vi gjør oppmerksom på at det i perioder vil være noe ventetid på besvarelse av e-post.

 

Rapporter og informasjon fra investeringsselskapene
Kvartalsrapporter, årsrapporter og nyhetsbrev fra investeringsselskapene kan lastes ned fra Obligo Investment Managements nettside: www.obligoim.com/no/rapporter/

 

Min side
Her har du som kunde tilgang til din beholdning og tidligere utgitte skatterapporter. Logg inn her 

 

Annenhåndsmarked for unoterte norske aksjer (investeringsselskapene)
Trac Services tilbyr ikke annenhåndsomsetning av unoterte aksjer, men i oversikten under finnes ulike tilbydere av dette:

Njord Securities AS
Marcus Andresen:  +47 23 00 32 47 | ma@njordsec.no
Trine L. Schartum-Solberg:  +47 23 00 32 45 | ts@njordsec.no | www.njordsecurities.no

Pensum Asset Management
Truls Horgen:  +47 91 75 88 33 | th@pensumgroup.no | www.pensumgroup.no

 

Finner du ikke det du lurte på her kan du lese mer på Ofte stilte spørsmål