Skip to main content

Prisliste

 Gjeldende fra 01.01.2023
Tjenester Pris
Årlig gebyr for tjenester uten VPS (kr. 300,- ved kontoverdi < kr. 2.500,-) 800,-
Årlig gebyr for tjenester med VPS (kr. 750,- ved kontoverdi < kr. 2.500,-)  1250,-
Årlig fondskontohonorar – fast (kr. 250,- ved fondsverdi < kr. 5.000,- I tillegg belastes et variabelt fondskontohonorar)** 500,-
**Årlig fondskontohonorar – variabelt aksjefond (0,30% av verdi fondsbeholdning – maks. kr. 10.000,- pr. år) 0,30%
**Årlig fondskontohonorar – variabelt rentefond (0,15% av verdi fondsbeholdning – maks. kr. 10.000,- pr. år) 0,15%
Årlig gebyr kun VPS 450,-

Øvrige tjenester  Pris
Tegning fondsandeler Gratis*
Kurtasje ved innløsning av andeler i fond Gratis*
Tegning fondsandeler via ASK Gratis*
Kurtasje ved innløsning fondsandeler i ASK Gratis*
Overførsel verdipapir i ASK til annen tilbyder 250,- pr. verdipapir, maks 1 000,- pr. mottaker
Oppgjør manuell transaksjon (OTC) 250,-
Overførsel verdipapir ut av depotkonto/VPS 250,- pr. verdipapir, maks 1 000,- pr. mottaker
Fusjoner, fisjoner og overføringer mellom forskjellige  juridiske enheter 250,- pr. verdipapir, maks 1 000,- pr. mottaker
Avslutning av Depotkonto (inkl. VPS) Inkludert
Endring av faste kontoopplysninger Inkludert
Uthenting av historisk informasjon for ikke-betalende direkte kunder 250,- pr. rapport 
Håndtering arv og gaver 250,- pr. verdipapir, maks 1 000,- pr. mottaker
Registrering av frivillig pant 250,- pr. beholdning
Frigivelse av pant 250,- pr. beholdning
Valutaveksling 0,25% av vekslingsbeløpet
Trac Services mottar distribusjonsgodtgjørelse for å distribuere fondsandeler for forvaltningsselskaper. Denne godtgjørelsen vil i sin helhet tilbakeføres til kundene. Fondslisten viser alle forvaltningsavgifter og distribusjonsgodtgjørelse.  Fondsutvalgsliste

 

Renten på klientkonto vil til enhver tid tilsvare renten Trac Services AS mottar på samleklientkonto i respektive bank.

Noen fond kan ha kostnader ved kjøp og salg. Viser til fondets KIID-dokumentasjon.

All returprovisjon mottatt fra forvaltere utbetales i sin helthet til våre kunder.

Årlig avgifter blir belastet din portefølje dersom din kontantsaldo tillater det.  Kunder som har registrert sin e-postadresse, vil motta faktura per e-post. Alternativt vil du få tilsendt faktura per post. Det vil da påløpe kr 50,- i fakturagebyr. Ønsker du å registrere e-postadressen din kan du sende en mail til kundesenter@tracs.no, med informasjon om din e-postadresse.